فراخوان ارسال مقاله برای پنجمین دوره‌ کنفرانس پایتون ایران(پایکان)

فراخوان ارسال مقاله برای پنجمین دوره‌ کنفرانس پایتون ایران(پایکان)

علی متقیان علی متقیان نوع: اطلاع 1396/8/30

فراخوان ارسال مقاله برای پنجمین دوره‌ کنفرانس پایتون ایران(پایکان)

فراخوان ارسال مقاله برای پنجمین دوره‌ کنفرانس پایتون ایران(پایکان)
موضوع و طرح سخنرانی خود را تا تاریخ ۱ بهمن به ایمیل دبیرخانه پایکان به آدرس info@pycon.ir ارسال کنید.

اولین دیدگاه میتونه برای شما باشه..
CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید