regex برای وارد کرد قسمت حرف در سریال شناسنامه

regex برای وارد کرد قسمت حرف در سریال شناسنامه

حسین تابان حسین تابان نوع: پرسش 1396/6/25

میخوام این ریجکس فقط حروفی که توی سریال شناسنامه استفاده میشه رو قبول کنه مثلا 👇

الف ب پ.. ok

بب پپ الق Error

دیدگاه‌ها
مجید هوشیار مجید هوشیار

ریجکس زیر رو من تست گرفتم جواب داد ولی بازم چک کن حتما

[الف]|[ب-ی]{1}

CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید