برنامه نویسی برای کودکان; موفقیت در آینده برای جوانان


برنامه نویسی برای کودکان; موفقیت در آینده برای جوانان

در دهه‌های اخیر شاهد رشد روز افزون علم کامپیوتر و به تبع آن استفاده آن در حوزه‌های مختلف هستیم، این پیشرفت بسیار سریع است و سرعت خود را به صورت چشمگیری افزایش داده است. کودکان نبایند از این پیشرفت عقب بمانند. با رادوو همراه شوید تا از اهمیت آموزش برنامه نویسی برای کودکان آگاه شویم.


امروزه کودکان از بدو تولد شاهد تکنولوژی و دنیای وسیع کامیوتری هستند، اما درک این دنیای صفر و یکی برای آنها نیاز به مدیریت دارد. شاید بارها خبرهای مختلفی از پیشرفت یک خوردسال در این رشته را شنیده‌اید. اما خیلی به اشتباه کار کردن با یک دستگاه موبایل یا کنسول بازی را یک پیشرفت برای کودک خود می‌بینند. کودکی که از بدو تولد گوشی همراه را دیده است آیا منطقی نیست که بتواند از آن استفاده کند؟ حتی بهتر از شما که آن را در نوجوانی، جوانی، و حتی بزرگسالی دیده‌اید. نیاز امروز کودکان بعد از آموزشِ زبان مادری و فرهنگ، آموزش علم IT و آموزش برنامه نویسی است..
روزی یک فرد تحصیل کرده فردی متفاوت در جامعه بود. و به نحوی خاص خطاب میشد اما امروزه جوانی که تحصیلات نداشته است در جامعه متفاوت است و عادی تلقی نمیشود (البته این دانش است که مد نظر این جمله است نه صرفا تحصیلات). امروزه فردی که برنامه نویسی میکند و یا علم برنامه نویسی را دارد به نحوی متفاوت است و خاص تلقی میشود و حتی در بعضی مواقع حس اطرافیان به او عجیب (به دلیل نداشتن درک برنامه نویسی) است. اما در آینده‌ای که نمیتوان برایش زمانی تعیین کرد، فردی که برنامه نویسی نمیداند عجیب است و برای اطرافیانش بار منفی به همراه خواهد داشت.

kids

شاید کودک ما هرگز برنامه نویسی را به عنوان شغل و حرفه آینده خود انتخاب نکنند، اما برای فهم چگونگی عملکرد یک کامپیوتر، درک اینکه کامپیوتر چیست، یکی از بهترین انتخاب‌ها آموختن برنامه نویسی به کودکان است.
ما در ادامه تلاش میکنیم بهترین راه برای آموزش برنامه نویسی به کودکان را مورد بررسی قرار دهیم، تا کودکان شما در جوانی به سادگی از استعداد خود استفاده کنند.

چگونه باید این علم را به کودکان خود بیاموزیم؟

کودکان باید از کاری که انجام می‌دهند لذت ببرند تا آن را ادامه دهند و شروع بهپیشرفت کنند. بنابر این کودک نیاز دارد زبانی را آموزش ببیند که مخصوص او باشد.
حال سوالی مطرح میشود. زبان مخصوص کودکان وجود دارد؟

بله.. چنین زبانی وجود دارد و حتی بهتر است بگوییم وجود دارند.

این زبان‌ها مخصوص کودکان و آموزش به آنها طراحی شده است. اصول و خروجی ساده‌ای دارند و شما میتوانید از آنها استفاده کنید.

لیستی از این زبان‌های مخصوص کودکان:

  1. Logo: زبان لوگو در سال ۱۹۶۷ با هدف آموزش پدید آمد. لوگو ساختاری همانند Lisp دارد و می‌توانید آن را Lisp بدون پرانتز در نظر بگیرید. لوگو در حالت بصری لاکپشتی است که مدادی به دست دارد. برنامه نویس با نوشتن دستورات نحوه حرکت این لاکپشت را کنترل کرده و می‌تواند اشکال مختلفی را پدید آورد.
  2. Etoys: محیطی دوستانه برای کودکان فراهم می‌آورد تا بتوانند از کار با کامپیوتر خود لذت ببرند. Etoys تنها یک محیط برنامه‌نویسی برای کودکان نیست، بلکه یک Desktop کا