یک دیتپیکر یا تقویم فارسی به همراه انتخاب کننده زمان و ساعت


یک دیتپیکر یا تقویم فارسی به همراه انتخاب کننده زمان و ساعت

امکانات جدید دیتپیکر jalaliDatePicker شامل افزودن امکان انتخاب زمان و حالت نمایشی فقط تاریخ یا فقط timepicker هست در ادامه نمونه این دیتپیکر را مشاهده میکنید


لینک کد مخزن گیت هاب: 

https://github.com/majidh1/JalaliDatePicker

نمونه (دمو):

https://majidh1.github.io/JalaliDatePicker


یک دیتپیکر یا تقویم فارسی به همراه انتخاب کننده زمان و ساعت
4.2/2
4.2
1
5
1

برای استفاده از تمامی امکانات وارد شوید

ارسال دیدگاه

دیدگاه ها