WSDL چــیست؟‌‌‌‌ (ویزدل)

WSDL چــیست؟‌‌‌‌ (ویزدل)

مجید هوشیار مجید هوشیار نوع: اطلاع 1396/6/23

Web Service Description Language

زبان توصیف خدمات وب یا ویزدل

نوعی XML است که نحوه تعامل بین وب سرویس (API) و استفاده کنندگان (Clients) را تعیین می‌کند. برای مثال:

برای استفاده از یک سرویس وب از POST, GET یا SOAP استفاده میشه. همچنین مشخص می‌کند که برای اجرای یک متد، به چند پارامتر نیاز است و یا چه مقداری توسط متد برگشته می‌شود.

در حقیقت WSDL حاوی تمام اطلاعات لازم برای بهره‌مندی از یک سرویس وب است و به توصیف کامل توابع قابل دسترسی، خدمات وب و روش‌های فراخوانی این توابع مبادرت می‌کند.

 

اولین دیدگاه میتونه برای شما باشه..
CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید