مشکل در ساخت اعتبار سنجی فیلد به وسیله JavaScript

مشکل در ساخت اعتبار سنجی فیلد به وسیله JavaScript

حسین تابان حسین تابان نوع: پرسش 1396/6/19

سلام. من برای یک فیلد میخوام از یه سری اعتبار سنجی استفاده کنم.

به این صورت که اول چک کنه که خالی نباشه کمتر از ۳ حرف هم نباشه و بعد اینکه اعداد هم توی مقدار وارد شده نباشه.

کد زیر را نوشتم ولی مشکل داره.

function formValidation(){
  var emp_lname = document.getElementById('last_name').value;
  if(emp_lname.length <=2){
    document.getElementById('last_name').style.borderColor = "red";
    document.getElementById('last_name_errors').innerHTML="Last Name is way too short!";
    if(emp_lname === ""){
      document.getElementById('last_name').style.borderColor = "red";
      document.getElementById('last_name_errors').innerHTML="Please enter a Last Name!";
    }
    returned_value = false;
  }
  if (/^\d+$/.test(document.getElementById('last_name').value)) {
    document.getElementById('last_name').style.borderColor = "red";
    document.getElementById('last_name_errors').innerHTML="Last Name must NOT contain numbers!";
    returned_value = false;
  }
return returned_value;
}

مثلا روی مقدار ح123 مشکل داره و اعتبار سنجی نمی‌شود.

دیدگاه‌ها
مجید هوشیار مجید هوشیار

شما شرط آخری که استفاده میکنی رو به وسیله کد زیر اصلاح کن.. مشکل حل میشه

if (document.getElementById('last_name').value.match( /(1|2|3|4|5|6|7|8|9|0)/ ) ) {
  document.getElementById('last_name').style.borderColor = "red";
  document.getElementById('last_name_errors').innerHTML="Last Name must NOT contain numbers!";
  returned_value = false;
}
CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید