ساخت loader با css3

ساخت loader با css3

رز زرین فام رز زرین فام نوع: پرسش 1396/6/21

سلام دوستان میخواستم بدونم آیا میشه تنها با css و html یه لودر زیبا برای سایت طراحی کرد؟ میخوام متحرک باشه و به صورت تصویر gif هم نباشه

ممنون میشم راهنماییم کنید

دیدگاه‌ها
علی متقیان علی متقیان

سلام ساخت loader با css و html خیلی ساده است، شاید صد‌ها نمونه مختلف از اون توی اینترنت باشه. باید با Css Animation ساخته بشه که حالت متحرک بگیره

من یک نمونش و براتون میزارم

 

<div class="loader-wrapper">
	<div class="loader">
  <div class="roller"></div>
  <div class="roller"></div>
 </div>
 
 <div id="loader2" class="loader">
  <div class="roller"></div>
  <div class="roller"></div>
 </div>
 
 <div id="loader3" class="loader">
  <div class="roller"></div>
  <div class="roller"></div>
 </div>
</div>

 

قسمت زیر هم برای css 

body {
 background-color: #55c1FA;
}

.loader-wrapper {
 width: 148px;
 height: 100px;
 position: absolute;
 margin: -50px 0 0 -74px;
 left: 50%;
 top: 60%;
}

.loader {
 width: 148px;
 height: 100px;
 top: 0;
 left: 0;
 position: absolute;
}
.loader:after {
 content: "";
 top: auto;
 position: absolute;
 display: block;
 animation: shadow 1.2s infinite linear;
 -moz-animation: shadow 1.2s infinite linear;
 bottom: 0em;
 left: 0;
 height: .25em;
 width: 1em;
 border-radius: 50%;
 background-color: #034466;
 opacity: 0.3;
}

.roller,
.roller:last-child {
 width: 70px;
 height: 70px;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 -webkit-animation: rollercoaster 1.2s infinite linear;
 -webkit-transform: rotate(135deg);
 -moz-animation: rollercoaster 1.2s infinite linear;
 -moz-transform: rotate(135deg);
 animation: rollercoaster 1.2s infinite linear;
 transform: rotate(135deg);
}

.roller:last-child {
 left: auto;
 right: 0;
 -webkit-transform: rotate(-45deg);
 -webkit-animation: rollercoaster2 1.2s infinite linear;
 -moz-transform: rotate(-45deg);
 -moz-animation: rollercoaster2 1.2s infinite linear;
 transform: rotate(-45deg);
 animation: rollercoaster2 1.2s infinite linear;
}

.roller:before,
.roller:last-child:before {
 content: "";
 display: block;
 width: 15px;
 height: 15px;
 background: #000;
 border-radius: 50%;
}

@-webkit-keyframes rollercoaster {
 0% {
  -webkit-transform: rotate(135deg);
 }
 8% {
  -webkit-transform: rotate(240deg);
 }
 20% {
  -webkit-transform: rotate(300deg);
 }
 40% {
  -webkit-transform: rotate(380deg);
 }
 45% {
  -webkit-transform: rotate(440deg);
 }
 50% {
  -webkit-transform: rotate(495deg);
  opacity: 1;
 }
 50.1% {
  -webkit-transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
}
@-webkit-keyframes rollercoaster2 {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 49.9% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
  -webkit-transform: rotate(-45deg);
 }
 58% {
  -webkit-transform: rotate(-160deg);
 }
 70% {
  -webkit-transform: rotate(-240deg);
 }
 80% {
  -webkit-transform: rotate(-300deg);
 }
 90% {
  -webkit-transform: rotate(-340deg);
 }
 100% {
  -webkit-transform: rotate(-405deg);
 }
}
@-webkit-keyframes shadow {
 0% {
  opacity: .3;
  -webkit-transform: translateX(65px) scale(0.5, 0.5);
 }
 8% {
  -webkit-transform: translateX(30px) scale(2, 2);
 }
 13% {
  -webkit-transform: translateX(0px) scale(1.3, 1.3);
 }
 30% {
  -webkit-transform: translateX(-15px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 50% {
  -webkit-transform: translateX(60px) scale(1.2, 1.2);
  opacity: 0.3;
 }
 60% {
  -webkit-transform: translateX(130px) scale(2, 2);
  opacity: 0.05;
 }
 65% {
  -webkit-transform: translateX(145px) scale(1.2, 1.2);
 }
 80% {
  -webkit-transform: translateX(120px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 90% {
  -webkit-transform: translateX(80px) scale(0.8, 0.8);
 }
 100% {
  -webkit-transform: translateX(60px);
  opacity: 0.3;
 }
}
/* Moz */
@-moz-keyframes rollercoaster {
 0% {
  -moz-transform: rotate(135deg);
 }
 8% {
  -moz-transform: rotate(240deg);
 }
 20% {
  -moz-transform: rotate(300deg);
 }
 40% {
  -moz-transform: rotate(380deg);
 }
 45% {
  -moz-transform: rotate(440deg);
 }
 50% {
  -moz-transform: rotate(495deg);
  opacity: 1;
 }
 50.1% {
  -moz-transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
 100% {
  -moz-transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
}
@-moz-keyframes rollercoaster2 {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 49.9% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
  -moz-transform: rotate(-45deg);
 }
 58% {
  -moz-transform: rotate(-160deg);
 }
 70% {
  -moz-transform: rotate(-240deg);
 }
 80% {
  -moz-transform: rotate(-300deg);
 }
 90% {
  -moz-transform: rotate(-340deg);
 }
 100% {
  -moz-transform: rotate(-405deg);
 }
}
@-moz-keyframes shadow {
 0% {
  opacity: .3;
  -moz-transform: translateX(65px) scale(0.5, 0.5);
 }
 8% {
  -moz-transform: translateX(30px) scale(2, 2);
 }
 13% {
  -moz-transform: translateX(0px) scale(1.3, 1.3);
 }
 30% {
  -moz-transform: translateX(-15px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 50% {
  -moz-transform: translateX(60px) scale(1.2, 1.2);
  opacity: 0.3;
 }
 60% {
  -moz-transform: translateX(130px) scale(2, 2);
  opacity: 0.05;
 }
 65% {
  -moz-transform: translateX(145px) scale(1.2, 1.2);
 }
 80% {
  -moz-transform: translateX(120px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 90% {
  -moz-transform: translateX(80px) scale(0.8, 0.8);
 }
 100% {
  -moz-transform: translateX(60px);
  opacity: 0.3;
 }
}
/* No-prefix */
@keyframes rollercoaster {
 0% {
  transform: rotate(135deg);
 }
 8% {
  transform: rotate(240deg);
 }
 20% {
  transform: rotate(300deg);
 }
 40% {
  transform: rotate(380deg);
 }
 45% {
  transform: rotate(440deg);
 }
 50% {
  transform: rotate(495deg);
  opacity: 1;
 }
 50.1% {
  transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
 100% {
  transform: rotate(495deg);
  opacity: 0;
 }
}
@keyframes rollercoaster2 {
 0% {
  opacity: 0;
 }
 49.9% {
  opacity: 0;
 }
 50% {
  opacity: 1;
  transform: rotate(-45deg);
 }
 58% {
  transform: rotate(-160deg);
 }
 70% {
  transform: rotate(-240deg);
 }
 80% {
  transform: rotate(-300deg);
 }
 90% {
  transform: rotate(-340deg);
 }
 100% {
  transform: rotate(-405deg);
 }
}
@keyframes shadow {
 0% {
  opacity: .3;
  transform: translateX(65px) scale(0.5, 0.5);
 }
 8% {
  transform: translateX(30px) scale(2, 2);
 }
 13% {
  transform: translateX(0px) scale(1.3, 1.3);
 }
 30% {
  transform: translateX(-15px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 50% {
  transform: translateX(60px) scale(1.2, 1.2);
  opacity: 0.3;
 }
 60% {
  transform: translateX(130px) scale(2, 2);
  opacity: 0.05;
 }
 65% {
  transform: translateX(145px) scale(1.2, 1.2);
 }
 80% {
  transform: translateX(120px) scale(0.5, 0.5);
  opacity: 0.1;
 }
 90% {
  transform: translateX(80px) scale(0.8, 0.8);
 }
 100% {
  transform: translateX(60px);
  opacity: 0.3;
 }
}
#loader2:after {
 -webkit-animation-delay: 0.15s;
 animation-delay: 0.15s;
}
#loader2 .roller {
 -webkit-animation-delay: 0.15s;
 animation-delay: 0.15s;
}

#loader3:after {
 -webkit-animation-delay: 0.3s;
 animation-delay: 0.3s;
}
#loader3 .roller {
 -webkit-animation-delay: 0.3s;
 animation-delay: 0.3s;
}
رز زرین فام رز زرین فام

خیلی ممنون کمک عالی ای بود

CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید