مشکل در فراخوانی رویداد کلیک در جاوا اسکریپت | problem in click event JavaScript

مشکل در فراخوانی رویداد کلیک در جاوا اسکریپت | problem in click event JavaScript

حسین تابان حسین تابان نوع: پرسش 1396/7/4 -

در jQuery گاها پیش میاد که یک Element جدید ایجاد میکنیم، این عنصر جدید به شیوه معمول قابل انتخاب select نیست.. مانند مثال زیر:

$('body').append('<span id="myNewElement">Test New Item</span>')
$('#myNewElement').click(function (){alert(1)})

حال به چه روشی این عنصر یا element جدید رو انتخاب کنیم و بعد روی آن رخداد یا event رو اجرا کنیم.. لطفا مثالی از جاوا اسکریپت خام هم بزنید..

دیدگاه‌ها
مجید هوشیار مجید هوشیار

باید از on یا در نسخه قدیمی‌تر از 1.7 Jquery از delegate استفاده کنید. 

$(document).on('click', '#myNewElement', function(){ 
    alert("yes");
});

در نسخه‌های پایینتر از 1.7 jQuery

$(document).delegate('#myNewElement','click', function(){ 
    alert("yes");
});
CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید