cto چیست؟‌‌‌‌‌‌‌

cto چیست؟‌‌‌‌‌‌‌

مجید هوشیار مجید هوشیار نوع: پرسش 1396/6/23

فرد با سمت CTO در یک شرکت چه جایگاهی دارد؟ معادل فارسیِ آن چه میشود؟ 

دیدگاه‌ها
زهرا کاظم زاده زهرا کاظم زاده

CTO در یک شرکت به معنی مدیر فنی ارشد است.

معادل فارسیش هم مدیر طرح‌های فنی هست.

CMPin

برای درج دیدگاه وارد شوید