هوش هیجانی در تصمیم گیری اجتماعی وسایل نقلیه خودران


هوش هیجانی در تصمیم گیری اجتماعی وسایل نقلیه خودران

وسایل نقلیه خودران بعضاً در شرایطی، لازم است تصمیمات دشواری را بگیرند. این تصمیمات می تواند برای منطق احساسی انسان، بسیار چالش برانگیز باشد. گاهی لازم است خودرو مانند انسان بین بد و بدتر، یک تصمیم را انتخاب کند اما در منطق هر انسان، این درک از بد و بدتر متفاوت است.


وسایل نقلیه خودران معمولا در بعضی از تصمیم گیری ها دچار مشکل می شوند هر چند شاید با پیشگیری از بروز وقایع ناگوار تاحدودی معضل های تصادفات را بتوان کاهش داد اما گاهی اوقات خودرو توانایی پیشگیری از وقوع حادثه را نخواهد داشت، فقط دو گزینه ی تصمیم گیری در بد و بدتر دارند. به عنوان مثال می توان به دویدن ناگهانی عابر پیاده یا خودکشی های عمدی و مسائل مشابه آن، اشاره کرد. به این صورت خودرو باید به وسیله الگوریتمی یک تصمیم دشوار اخلاقی در شرایط خاص بگیرد. این تصمیمات منطقی در انسان متفاوت است و به خاطر هیجانات مغزی متفاوت در هر انسان، تصمیمات متفاوتی در شرایط یکسان، برای هر کس وجود دارد.
در سال 2007 تست کامل با معیار اولیه خودرو خودران در محیط واقعی شهری انجام شد. از آن به بعد، خودروهای خودران مانند خودروی گوگل توانست هزاران مایل در جاده رانندگی کند. خودروهای خودران پتانسل افزایش بهره وری ترافیک، کاهش آلودگی و کاهش تصادف تا 90 %، را دارند که این فقط منفعت شخصی ندراد. اما از همه ی تصادفات نمی توان جلوگیری کرد و برای جلوگیری از بعضی تصادف ها نیاز به تصمیم های سختی است که امکان آسیب رساندن جبران ناپذیری وجود دارد. به عنوان مثال، خودرو خودران ممکن است برای جلوگیری از آسیب رساندن به چند عابر پیاده ترجیحاً با انحراف یک رهگذر را قربانی بقیه کند یا مجبور به یک انتخاب سخت شود، کدام رهگذر باید قربانی شود یک یا بیشتر، مرد یا زن، پیر یا جوان. اگر چه این سناریو بعید به نظر می رسد اما رویدادهای کم احتمال ملزم به رخ دادن به وسیله میلیون ها خودرو خودران در خیابانها است. حتی اگر این وضعیت هیچ وقت وجود نیاید، برنامه نویسی خودرو های خودران باید آماده ی اتخاذ اینگونه تصمیم های فرضی باشند. اینگونه تصمیم ها که منجر به انتخاب قربانی می شود به صورت جهانی یک مسئله اخلاقی است، اما در اینگونه سیستم ها می تواند یک مسئله هوشمندسازی و بهینه سازی تلقی شود. براین اساس، الگوریتم هایی که خودروی خودران را کنترل می کند نیاز دارند این گونه تصمیم گیری های مبتنی بر اصول اخلاقی در شرایط اجتناب ناپذیر، را در خود جای دهند.
به دنبال این اهداف ممکن است به تناقض های اخلاقی منجر شود. به عنوان مثال در شکل زیر، فرض کنید که متناسب با شایع ترین نگرش اخلاقی خودرو باید منحرف شود و یک نفر بزرگسال را فدای دو نفر کرد. هر چند ممکن است فرد بزرگسال از اهمیت بالاتری در جامعه برخوردار باشد اما این تصمیم، مبتنی بر اصول اخلاقی سودمندگرایی مطابق با اصول اخلاق عملی و به حداقل رساندن تلفات است.

همچنین در شکل زیر، متناسب با اصول اخلاق سودمندگرایی در این موقعیت، آیا خودرو باید منحرف شود و منجر به صدمه زدن خود و مسافر خود شود؟ اما این موضوع ممکن است خریداران خودروهای خودران را دلسرد کند زیرا امنیت مسافران به گونه ای بیشتر در خطر می افتد. حتی اگر این شرایطی بسیار نادر باشد، گویا به آنها اهمیت عاطفی داده نشده است و خریداران باید خود را فدای عمومیت بدانند و این یک وضعیت دشوار برای تصمیم گیری خودرو بین تصمیم های فردی و عمومی، نسبت به اخلاق سودمندگرایی است. برای چنین الگوریتم اخلاقی مبتنی بر ارزش های انسانی باید شروع به یک بحث اجتماعی درباره اصول اخلاقی خودروهای خودران کرد که هم توسط شهروندان هم توسط صاحبان خودرو قابل پذیرش باشد. بدین ترتیب، باید روی داده های اخلاق ماشین های بدون راننده با الهام از اخلاقیات تجربی مطالعه شود. چه منطق تصمیم گیری می توان در این شرایط برگزید؟

 


هوش هیجانی در تصمیم گیری اجتماعی وسایل نقلیه خودران
4.2/2
4.2
21
5
1

برای استفاده از تمامی امکانات وارد شوید

ارسال دیدگاه

دیدگاه ها