رسم یک متوازی الاضلاع بر اساس کلیک یوزر و نمایش یک دایره در مرکز آن با C#


رسم یک متوازی الاضلاع بر اساس کلیک یوزر و نمایش یک دایره در مرکز آن با C#

ابتدا به ازای هر کلیک در محدوده مشخص شده یک نقطه درج میشود، که پس از سه کلیک یک ذوزنقه متساوی الاضلاع رسم میشود، که یک دایره در مرکز آن وجود دارد. شما امکان تغییر نقاط را به وسیله کشیدن و رها کردن نقاط دارید، که این موضوع باعث میشود در لحظه حالت شکل تغییر کند و همیشه دایره در مرکز شکل باقی بماند.


برای امروز یک نرم افزار ایجاد کردم که با کلیک یوزر یک ذوزنقه متساوی الاضلاع رسم میکنه و در مرکز آن یک دایره ایجاد میکند که با کشیدن و رها کردن میتوان تمام این عملیات را مجدد انجام داد

سورس برنامه توی gihub ایجاد شد. میتوانید استفاده کنید..

لینک برنامه در github


‌‌تگ‌های مطلب parallelogram سورس C#
رسم یک متوازی الاضلاع بر اساس کلیک یوزر و نمایش یک دایره در مرکز آن با C#
4.4/4
4.4
47
5
1

برای استفاده از تمامی امکانات وارد شوید

ارسال دیدگاه

دیدگاه ها